Els colonitzadors

La nostra realitat seria impossible d’entendre sense un període fonamental de la història mediterrània, un període d’esplendor en el que diverses cultures i civilitzacions navegaven per les aigües mediterrànies a la recerca de nous emplaçaments i de contactes comercials. Una possibilitat de conèixer l’empremta que grecs, fenicis i púnics van deixar a les nostres terres i la nostra història.

Components de la ruta