CASTELL DE TÀRREGA (TÀRREGA)

La primera notícia històrica ben documentada del castell de Tàrrega és del 12 de novembre de 1056, moment en què el comte de Barcelona Ramon Berenguer I el dóna en perpetu i franc alou a la seva muller Almodis de Marca. D’aquesta manera el castell passaria a ser de jurisdicció comtal exclusiva.

Al llarg del temps el castell de Tàrrega va patir nombroses reformes i reconstruccions, tot i amb això encara es manté el recinte del monument, amb les refeccions d’època moderna, però també amb alguns murs d’època medieval que mantenen viva la idea de l’antiga fortalesa, que fou l’embrió de la Tàrrega actual.