MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - BARCELONA

Al bell mig de Montjuïc, una de les millors zones verdes de la ciutat, la renovada exposició permanent convida a conèixer un racó de la memòria que explica la nostra història més antiga, des de la prehistòria fins a l’època tardorromana, mitjançant una acurada selecció de les millors peces arqueològiques trobades a Catalunya i el seu entorn.

Hereu dels anteriors museus que acolliren les col·leccions d’arqueologia i art a Barcelona, fou inaugurat l’any 1935 al Palau de les Arts Gràfiques, construït per l’Exposició Universal de 1929.

www.mac.cat