MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - GIRONA

En el marc incomparable del monestir romànic de Sant Pere de Galligants, es troba el Museu Arqueològic, fundat a mitjan segle XIX, un dels més antics de Catalunya. La seva magnífica col·lecció arqueològica, permet fer un interessant repàs a la història esdevinguda en terres gironines, des dels primers pobladors fins a l’edat mitjana.

L’antic monestir de Sant Pere de Galligants, datat del segle X, esdevingué seu del Museu Provincial d’Antiguitats i de Belles Arts l’any 1870, com a resultat de les disposicions realitzades des de la Comissió Provincial de Monuments. L’any 1995 va passar a formar part del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

www.mac.cat