MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - OLÈRDOLA

Al Massís del Garraf, dins del Parc Natural del mateix nom, es troba aquest enclavament estratègic. Les muntanyes esdevenen un important element de protecció que, junt amb l’abundància de recursos, van fer de la zona un espai privilegiat per a l’ocupació humana, com ho demostren els vestigis de 4000 anys d’ocupació.

Les restes materials més antigues daten de l’edat del bronze. Les primeres restes urbanes corresponen a un assentament emmurallat de l’edat del ferro i un poblat fortificat iber. A partir de l’arribada dels romans, aquest enclavament va ser essencial per a al procés de control i reorganització de la zona, i via d’accés a la capital de Tàrraco. A finals del segle X, el comte de Barcelona va ordenar construir de nou una muralla per protegir els habitants del lloc així com l’església de Sant Miquel i el Castell, monuments dels que es conserven nombroses estructures.

www.mac.cat