MUSEU D’ARQUEOLOGIA SALVADOR VILASECA DE REUS

La important col·lecció que s’exposa mostra les troballes paleontològiques i arqueològiques més representatives de totes les cultures prehistòriques i antigues que van habitar la comarca del Baix Camp i el territori veí.

La gènesi de l’actual museu té origen en la col·lecció personal del prehistoriador i primer director del museu, Salvador Vilaseca, que es pot admirar juntament amb materials excepcionals com restes d’animals quaternaris, l’extraordinària col·lecció de peces de la cova sepulcral eneolítica del cau d’en Serra, les col·leccions dels camps, el gravat d’una cérvola, entre d’altres. Tot plegat, un excepcional testimoni arqueològic i paleontològic de la comarca.

www.reus.cat/msv