MUSEU I NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANS

Situada al costat del riu Francolí, flanquejant una de les vies d’accés de l’antiga Tàrraco, la necròpolis paleocristiana constitueix un patrimoni d’excepció que introdueix al visitant en el món de la mort i els rituals associats, eix vehicular de l’exposició permanent del museu.

L’any 1923, en iniciar-se els treballs de construcció de la Fàbrica de Tabacs, van quedar al descobert les restes d’una zona d’enterraments. Els treballs arqueològics documentaren vora 2050 tombes de diversa tipologia, situades al voltant d’una basílica i datades a mitjan segle III aC.  

Adscrit al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, actualment el Museu està en fase de remodelació. Roman obert al públic el nou mòdul d'accés amb l'exposició: El món de la Mort.

www.mnat.cat